Waar

slider-tb1

Takkenbos Boomzorg is een Wagenings bedrijf. Onze klantenkring bevindt zich dan ook voor een belangrijk deel in Wageningen. Dat betekent echter niet dat we elders geen klanten bedienen. We streven we ernaar om in de ´regio´ te blijven, dat wil zeggen in een straal van ca. 20 kilometer om Wageningen. Daarbuiten zijn ook veel capabele boomverzorgingsbedrijven te vinden en we brengen u daar graag mee in contact.

Het ´waar´ heeft ook betrekking op de standplaats van een boom. Ons specialisme uit zich in de mogelijkheid om moeilijk te benaderen bomen/boomkronen (zoals in kleine achtertuinen, op grote hoogte, tussen schuren, boven daken etc. etc.) op een veilige en beheerste manier te snoeien of af te breken.