Waarom

slider-tb1

Tijdens elke levensfase vereist een boom een bepaalde aandacht met betrekking tot onder andere groeiplaats, conditie, stabiliteit en vorm. Dit geldt vooral in het stedelijke gebied waar natuur en menselijke bedrijvigheid doorelkaar lopen. Als eigenaar of beheerder van een perceel bent u verantwoordelijk en heeft u de wettelijke zorgplicht voor de aanwezige bomen. Bij schade veroorzaakt door het veronachtzamen van deze plicht kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Naast de wettelijke zorgplicht is het ook wenselijk om een zich ontwikkelende boom te begeleiden in zijn groei. Hierbij maken we een onderscheid tussen begeleidingssnoei, onderhoudssnoei,ouderdomssnoei en vormsnoei.

Vaak wordt een boom te groot voor zijn standplaats en is hij daarom niet meer te handhaven. Ook kan een boom richting het einde van zijn natuurlijke leeftijd gaan. Dit gaat vaak gepaard met een grote hoeveelheid afstervende en dode takken. Ook ziekte kan een reden zijn voor een sterke